سوابق آکادمیک

تحصیلات

 • دکتری: مدیریت کارآفرینی-گرایش کسب و کار جدید، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: مدیریت کارآفرینی-گرایش کسب و کار جدید، دانشگاه تهران
 • کارشناسی: مهندسی برق-الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج

سوابق دانشگاهی و آثار

 • افتخار: رتبه اول کد رشته قبولی دکترا – دانشگاه تهران
 • افتخار: رتبه اول فارغ­التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده­ی کارآفرینی دانشگاه تهران ، با معدل 19.44
 • مقاله (کتاب): «نیاز به استقلال»، دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه نگاری- موسسه کار – دانشکده کارآفرینی، (در همکاری با دکتر محمدحسن مبارکی) 1387
 • مقاله (کنفرانس ISI): ” Collaborative Knowledge Management, as an Accelerator of Entrepreneurship” در دهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش ((10th European Conference on Knowledge Management (ECKM09)، ایندکس شده در ISI،(در همکاری با دکتر نرگس ایمانی­پور) 1388
 • مقاله: «تفکر طراحی، پاردايمی نو در توسعه قابليت­های سازمانی»، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره 270، 1393
 • مقاله: «بازی­وارسازی در برنامه­های توسعه رهبری»، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره 271، 1394
 • مقاله: «طراحی سازمان برای شفافيت»، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره 273، 1394
 • مقاله: « آنچه پيش از برنامه­های توسعه رهبری بايد تدبير کرد.»، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره 274، 1394
 • مقاله: «هفت هشدار برای راه­اندازی یک استارت آپ موفق.»، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره 276، 1394
 • مقاله سمینار: «بررسی محیط کسب و کار از دیدگاه کارآفرینان صنعت فروآلیاژ ایران»، دومین همایش بهبود محیط کسب و کار ایران(دانشگاه تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی)، 1394
 • مقاله سمینار: «مطالعه خلق سازمان جدید با رویکرد طراحی­پژوهی»، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری(دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس)، 1395
 • مقاله: «سازماندهی کسب و کار جدید: چه فعالیت‎های پیش‎سازمان را ایجاد می‎کنند؟»، مجله علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 1397
 • پروژه کارشناسی ارشد: «شناسایی شایستگی­های سازمانی برای نوآوری باز»، استاد راهنما: دکتر رضا زعفریان، استاد مشاور: Isabel Ramos، نمره ارزیابی:19.75، 1390
 • رساله دکتری: «طراحی پیش‏سازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحی پژوهی»، استاد راهنما: دکتر کامبیز طالبی، 1397
 • داوری علمی: مقالات دانشنامه کسب و کار خانگی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران-1392
 • داوری علمی: فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران-1393
 • داوری علمی: گردهمایی سالانه فرهنگستان مدیریت آمریکا(Academy of Management)-2014 و 2016 و 2018