پروژه ‎ها

معرفی اجمالی از پروژه مشتریان:

 

پره توربین مپنا

عنوان پروژه منتورینگ معاونین و مدیران ارشد برای توسعه سازمانی
سال اجرا 1397
کارفرما پره توربین مپنا (پرتو)
مجری شرکت نشا
نقش در تیم پروژه
 • عضو تیم طراحی
 • منتور
معرفی اجمالی پروژه:

در ادامه برنامه‎های توسعه رهبری شرکت پرتو، این برنامه با هدف ارایه خدمات منتورینگ به معاونین و مدیران ارشد شرکت طرح‎ریزی و اجرا شد. در طی این برنامه جلسات هفتگی منتورینگ متمرکز بر توسعه فردی و توسعه سازمانی مدیران برگزار شد.


 

شهرداری تهران

عنوان پروژه برگزاری کانون‎های ارزیابی ارتقا و انتصاب شهرداری تهران
سال اجرا 1397
کارفرما شهرداری تهران
مجری شرکت نشا
نقش در تیم پروژه
 • عضو ارشد تیم طراحی کانون ارزیابی
 • سرارزیاب
 • مصاحبه‎گر
معرفی اجمالی پروژه:

شهرداری تهران در چند سال گذشته همه انتصاب‎های مدیریت خود را پس از طی فرایند کانون ارزیابی و بررسی شایستگی افراد انجام می‎دهد. در این پروژه کانون‎هایی با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف کاندیداهای سمت‎های مدیریتی در شهرداری تهران اجرا می‎شود. نتیجه این فرایند تاثیر کلیدی در ارتقا و انتصاب‎های مدیریت دارد.


 

گروه شرکت های برتر

عنوان پروژه گروه شرکت‎های برتر
سال اجرا 1396 -1397
کارفرما گروه‎شرکت‏های برتر
مجری سیدهادی فرحزادی
نقش در تیم پروژه
 • مدیرعامل موقت سازمان فروش (مجری پروژه استقلال سازمان فروش)
 • مشاور ارشد (عضو غیر رسمی) هیئت مدیره هلدینگ
 • مشاور ارشد (رئیس هیئت مدیره غیر رسمی) هیئت مدیره سازمان فروش
 • مشاور ارشد (عضو غیر رسمی) هیئت مدیره اپلیکیشن دانرو
 • مشاور ارشد (عضو غیر رسمی) هیئت مدیره آگهی‎نامه پیک برتر
معرفی اجمالی پروژه:

گروه شرکت‎های برتر (پیک برتر سابق) به عنوان بزرگ‏ترین مجموعه رسانه دار خصوصی به خصوص در فضای اینترنت دارای سهم اکثرین بساری از رسانه‎های کلیدی کشور در حوزه‎های عمومی است. این مجموعه در راستای تحول ساستراتژیک ساختار خود و همچنین جداسازیی مدیریت از مالکیت تصمیم بر آن گرفت تا با شکل‎گیری هیئت مدیره‎ای متشکل از سه سهام‎دار کلیدی، یکی از مدیران ارشد و دو مشاور، مسیر تحولات سازمانی را حساب‎شده تر و محکم‎تر طی نماید.

در این مسیر خوشه‎های کسب و کار شناسایی شدند و پس از تعریف شاخص‎های کلیدی عملکرد هیئت مدیره‎های مستقلی برای هر یک از محصولات شکل گرفت. هیئت مدیره هلدینگ نیز با تعریف جهت‎گیری‎های کلان و همچنین نظارت عملیاتی بر عملکرد هر یک از واحد های کسب و کار فعالیت اجرایی خود را دنبال کرد.

یکی از پروژه‎های اجرایی مهم در این فرایند جداسازی سازمان فروش و تشکیل سازمان فروش مستقل به عنوان یک شرکت فروشنده فضای تبلیغات و خدمات اطلاع‎رسانی برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط بود. این جدا سازی که در مورد یک تیم فروش حدود 500 نفره و ستادی 100 نفره برنامه‎ریزی شده بود با انتخاب مدیرعامل موقت، شکل‎دهی ساختارهای ابتدایی و زیرساختی، جذب و آماده سازی مدیرعامل و در نهایت استقرار مدیرعامل انجام شد.

این تجربه شامل حل مساله‎های مختلف در سطوح استراتژیک تا اجرایی در حوزه استارت-آپ‎ها و سرمایه‎گذاری بوده است.


 

داروسازی الحاوی

عنوان پروژه مشاور مدیر ارشد منابع انسانی
سال اجرا 1396
کارفرما شرکت داروسازی الحاوی
مجری سیدهادی فرحزادی
نقش در تیم پروژه
 • مشاور مدیر ارشد منابع انسانی
 • طراح و برگزارکننده رویداد تیم‎سازی مدیران
معرفی اجمالی پروژه:

در فرایند انتخاب مدیر ارشد منابع انسانی شرکت الحاوی و به مدت چند ماه پس از انتصاب ایشان و با هدف تسهیل فرایند استقرار واحد منابع انسانی، به عنوان منتور در کنار ایشان و به عنوان مشاور در کنار مدیرعامل قرار گرفتم. در طی این فرایند و با هدف آگاهی بخشی به تیم مدیریتی شرکت برای فرایندهای تغییر، رویداد تیم‎سازی مبتنی بر بازی و آموزش طرح‎ریزی و اجرا شد.


 

گروه شرکت های برتر

عنوان پروژه شناسایی استعدادهای حرفه‎ای و مدیریت پیک برتر
سال اجرا 1395
کارفرما کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر
مجری سیدهادی فرحزادی
نقش در تیم پروژه
 • مجری و مدیر پروژه
 • عضو ارشد تیم طراحی برنامه
 • سرارزیاب و ارزیاب ارشد کانون‎های ارزیابی
معرفی اجمالی پروژه:

کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر پس از رویارویی با مشکل حاد عدم دسترسی به سرمایه‎های انسانی در موقعیت‎های شغلی کلیدی خود و برای پشتیبانی از مسیر رشد و توسعه، تصمیم گرفت تا برنامه‎ای جامع برای شناسایی و مدیریت استعدادها در سطح گروه برگزار نماید.

این برنامه با اطلاع‎رسانی عمومی داخل سازمانی آغاز شد و پس از طی مراحل ارزیابی متعدد از جمله آزمون و کانون‎های ارزیابی، تعداد 40 نفر را به عنوان استعدادهای چهار حوزه اصلی کاری سازمان معرفی کرده و پروفایل دقیقی از نقاط قوت و ضعف آنها در اختیار مدیران ارشد قرار داد. این برنامه با یک دوره برنامه آموزشی برای مدیریت توسعه این استعدادها ادامه یافت.


 

وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

عنوان پروژه توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی ملی بیمارستان‎های کشور
سال اجرا 1395
کارفرما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مجری سازمان مدیریت صنعتی – مرکز تعالی سازمانی
نقش در تیم پروژه
 • مجری
 • طراح ارشد برنامه‎های آموزشی
 • مدرس
 • مصاحبه‎گر
معرفی اجمالی پروژه:

سیستم اعتباربخشی ملی بیمارستان‎های ایران به عنوان نظام ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده بیمارستان‎ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح‎ریزی و اجرایی شده است. در راستای بهبود کیفیت این ارزیابی و همچنین گام برداشتن در جهت پیوستن به نهاد بین‎المللی اعتباربخشی (ISQUa) وزارت بهداشت تصمیم بر آن گرفت تا از تجربیات مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی به عنوان عامل سوم ارزیابی، انتخاب و آموزش ارزیابان استفاده نماید.

در این مسیر با طرح ریزی فرایند انتخاب ارزیابان بر اساس آزمون و مصاحبه؛ و همچنین ارایه آموزش‎های شایستگی‎محور، تلاش شد تا تیم‎های ارزیابی ادراک بهتر و دقیق‎تری از نقش ارزیاب و اهداف ارزیابی داشته باشند و فرهنگ ارزیابی با هدف بهبود کیفیت، جایگزین فرهنگ بازرسی و کشف ایراد شود.

 


 

عنوان پروژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران
سال اجرا 1395
کارفرما شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم OEID
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه
 • عضو ارشد تیم طراحی کانون
 • سرارزیاب
 • منتور و ارایه دهنده بازخور حضوری
معرفی اجمالی پروژه:

مدیرعامل جدید شرکت OEID برای کسب شناخت و اطلاع دقیق‎تر از نقاط قوت و ضعف مدیران شرکت و همچنین ارزیابی توان تیم مدیریتی تصمیم به استفاده از کانون ارزیابی گرفت. بر همین اساس کانون ارزیابی طراحی و اجرا شد. نتایج کانون در دو شکل ارایه شد.

در شکل اول، بازخوردهای فردی با هدف تبیین نقاط قوت و نقاط قابل بهبود مدیران هم به صورت کتبی و هم به صورت حضوری ارایه شد. در شکل دوم، با هدف کمک به مدیرعامل پروفایلی از هر یک از مدیران و همچنین پروفایلی از کل تیم مدیریتی به ایشان ارایه شد. در گزارش ارایه شده به مدیرعامل که به شکل بازی‎وارشده و کارگاهی ارایه شد، در کنار گزارش معمول کانون ارزیابی، بینش خوبی از ویژگی‎های فرهنگی تیم مدیریتی برای ایشان تبیین شد.


 

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

عنوان پروژه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی (دوره سیزدهم)
سال اجرا 1394
کارفرما شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه
 • ارزیاب تعالی سازمانی
معرفی اجمالی پروژه:

در فرایند ارزیابی اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی، به عنوان ارزیاب رسمی جایزه به همراه تیم ارزیابی، فرانید جایزه و جمع‎بندی نهایی آن به انجام رسید.


 

شرکت نقش اول کیفیت

عنوان پروژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران
سال اجرا 1394
کارفرما شرکت نقش اول کیفیت (ناک) – متعلق به همراه اول – مجری توسعه و نگهداری شبکه موبایل
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه
 • ارزیاب ارشد و مصاحبه‎گر
 • منتور و ارایه دهنده بازخور حضوری
 • مدرس
معرفی اجمالی پروژه:

شرکت ناک به عنوان بزرگ‎ترین شرکت تخصصی توسعه و نگهداری زیرساخت شبکه موبایل در کشور، با هدف توسعه تیم مدیران خود اقدام به برگزاری کانون ارزیابی و همچنین ارایه بازخور حضوری و تدوین برنامه توسعه فردی نمود.


 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عنوان پروژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران و کارشناسان کلیدی
سال اجرا 1393
کارفرما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه ارزیاب ارشد و مصاحبه‎گر

منتور و ارایه دهنده بازخور حضوری

معرفی اجمالی پروژه:

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف توسعه تیم مدیران و کارشناسان کلیدی خود و همچنین آغاز فرایندهای جانشین پروری، اقدام به برگزاری کانون ارزیابی و همچنین ارایه بازخور حضوری و تدوین برنامه توسعه فردی نمود.


 

شرکت عالیفرد (سن ایچ)

عنوان پروژه برنامه توسعه رهبری
سال اجرا 1393
کارفرما شرکت عالیفرد(سن‎ایچ)
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه
 • ارزیاب ارشد و مصاحبه‎گر
 • مدرس
 • تسهیل‎گر برنامه‎های یادگیری مبادله‎ای
معرفی اجمالی پروژه:

شرکت عالیفرد با هدف توسعه توانمندی‎های نرم و شایستگی‎های رفتاری تیم مدیریتی، فرایند توسعه رهبری را طرح ریزی و اجرا نمود. این برنامه با برگزاری کانون ارزیابی آغاز شد و بر مبنای نتایج کانون برای هر کدام از مدیران برنامه توسعه فردی تدوین شده و در طول یکسال بر اساس سبدی از برنامه‎های توسعه‎ای اجرا شد. این فرایند شامل برنامه‏های مربی‎گری نیز بود.


 

گروه شرکت های برتر

عنوان پروژه راه‎اندازی واحد منابع انسانی
سال اجرا 1393
کارفرما کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر
مجری سیدهادی فرحزادی
نقش در تیم پروژه
 • ارزیاب ارشد و مصاحبه‎گر
 • مدرس
 • تسهیل‎گر برنامه‎های یادگیری مبادله‎ای
معرفی اجمالی پروژه:

پیکی برتر با بیش از 1000 نفر پرسنل در مسیر توسعه سازمانی تصمیم به ایجاد واحد منابع انسانی و استقرار فرایندهای پایه‎ای آن گرفت. در این پروژه با انتخاب مدیر از گزینه‎های خارج سازمانی آغاز شد و با مربی‎گری مدیر استخدام شده برای استقرار فرایندهای منابع انسانی ادامه یافت. در فرایند اجرای این پروژه موضوعات حاشیه‎ای متعدد در حوزه‎ی مدیریت و توسعه سرمایه‎های انسانی به خصوص در حوزه استارت-آپ‎ها نیز مورد مشاوره قرار گرفت.


 

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

عنوان پروژه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی (دوره سیزدهم)
سال اجرا 1394
کارفرما شرکت سامان ماهواره
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه
 • ارزیاب تعالی سازمانی
معرفی اجمالی پروژه:

در فرایند ارزیابی اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی، به عنوان ارزیاب رسمی جایزه به همراه تیم ارزیابی، فرایند جایزه و جمع‎بندی نهایی آن به انجام رسید.


 

هلدینگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)

عنوان پروژه مشاوره طراحی ساختار سازمانی
سال اجرا 1393
کارفرما هلدینگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)
مجری شرکت طرح نو اندیشان
نقش در تیم پروژه
 • مشاور
معرفی اجمالی پروژه:

شرکت میدکو برای شفاف سازی نحوه تعامل با واحدهای کسب و کار زیر مجموعه اقدام به تعریف این پروژه نمود.


 

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

عنوان پروژه کانون ارزیابی و توسعه معاونین و مدیران
سال اجرا 1393
کارفرما راه آهن ج.ا.ا.
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه
 • عضو تیم طراحی مدل شایستگی
 • عضو تیم طراحی کانون ارزیابی
 • ارزیاب
معرفی اجمالی پروژه:

راه‎آهن ج.ا.ا.، با هدف توسعه تیم معاونین و مدیران خود و همچنین آغاز برنامه توسعه رهبری، اقدام به برگزاری کانون ارزیابی و همچنین ارایه بازخور حضوری و تدوین برنامه توسعه فردی نمود.


 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

عنوان پروژه طراحی و اجرای برنامه ی توسعه رهبری
سال اجرا 1392 الی 1394
کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان
مجری سازمان مدیریت صنعتی
نقش در تیم پروژه
 • عضو تیم طراحی
 • مدرس دوره‎های آموزشی
 • تسهیل‌‎گر برنامه‎های یادگیری مبادله‎ای
 • منتور مدیران در فرایند تدوین و پی‌‎گیری برنامه‎های توسعه فردی
معرفی اجمالی پروژه:

شرکت گل‎گهر برای توسعه مدیران و همچنین تامین ظرفیت مدیریت مورد نیاز برای برنامه‎های توسعه‎ی کسب و کار، نیاز به مدیران آموزش دیده و دارای شایستگی بود که این ظرفیت را از طریق اجرای یک برنامه مدون و دقیق توسعه رهبری اجرایی نمود.

در فرایند این برنامه افراد از طریق کانون ارزیابی انتخاب شدند و بر اساس نتایج کانون در فرایند تدوین برنامه توسعه فردی و همچنین اجرای برنامه قرار گرفتند. این برنامه شامل سبد متنوعی از ابزارهای توسعه از کلاس تا بازدید، مربی‎گری و همچنین بسته‎های یادگیری مبادله‎ای بود.


 

شهرداری تهران

عنوان پروژه توسعه و بهبود مدل کسب و کار میادین
سال اجرا 1392 الی 1394
کارفرما سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
مجری شرکت طرح نو اندیشان
نقش در تیم پروژه
 • مشاور
معرفی اجمالی پروژه:

سازمان میادین میوه و تره‎بار با هدف بهبود عملکرد میادین و همچنین ایجاد مدل‎های متنوع کسب و کار اقدام به تعریف این پروژه نمود.


 

شهرداری تهران

عنوان پروژه توسعه و بهبود مدل کسب و کار میادین
سال اجرا 1392 الی 1394
کارفرما سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
مجری شرکت طرح نو اندیشان
نقش در تیم پروژه
 • مشاور
معرفی اجمالی پروژه:

سازمان میادین میوه و تره‎بار با هدف بهبود عملکرد میادین و همچنین ایجاد مدل‎های متنوع کسب و کار اقدام به تعریف این پروژه نمود.


 

دانشگاه صنایع و معادن

عنوان پروژه تدوین سند ملی استراتژی صنعت فروآلیاژ ایران
سال اجرا 1392
کارفرما دانشگاه صنایع و معادن
مجری مهندس علی مولایی
نقش در تیم پروژه
 • عضو تیم راهبری
 • مشاور
معرفی اجمالی پروژه:

دفتر صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه صنایع پایین دستی تولید کننده مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد کشور، این پروژه را تعریف نمود. برنامه استراتژیک توسعه و ارتقا این صنعت در انتهای این پروژه تحویل شد.


 

شهرداری کرج

عنوان پروژه عارضه‎یابی استقرار سیستم اتوماسیون شهرداری کرج
سال اجرا 1391
کارفرما شورای اسلامی شهر کرج
مجری
نقش در تیم پروژه
 • مشاور امین شورای اسلامی شهر کرج
معرفی اجمالی پروژه:

بررسی و ریشه‎یابی علل عدم استقرار کامل و موثر سیستم اتوماسیون فرایندهای شهرسازی شهرداری کرج


 

ایران ترانسفو

عنوان پروژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران ایران ترانسفو
سال اجرا 1391
کارفرما شرکت ایران ترانسفو
مجری سیدهادی فرحزادی
نقش در تیم پروژه
 • ارزیاب
معرفی اجمالی پروژه:

اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران شرکت ایران ترانسفو