دوره‎‎های آموزشی آزاد

معرفی دوره من موثر (توسعه فردی):

برای اینکه افراد بتوانند در موقعیت‎های مختلف، عملکردی موفق یا قابل اتکاء داشته باشند، نیازمند داشتن یک سری شایستگی‎های می‎باشند.

تعریف شایستگی در اینجا الگوهای رفتاری هستند که ما از خود بروز می‎دهیم. این الگوهای رفتاری، مبتنی بر توانمندی‎های فکری، مهارتی، دانشی و … هستند که رفتارهای ما را می‌سازند.

در جواب اینکه چطور شایستگی‎های ما ارتقا پیدا می‎کنند و باعث توسعه فردی و بهبود عملکرد ما می‎شوند باید گفت که فقط از طریق تجربیات ما در طول زندگی از ابتدا تا حال حاضر و تحلیلی که به طور ناخودآگاه انجام می‎دهیم و در صورت اثر بخش بودن یا نبودن آن رفتار تصمیم می‎‎گیریم که آن را تکرار کنیم یا ادامه ندهیم.

در این دوره سعی شده تا با مبانی این شایستگی‎ها آشنا شده و مقدمات تغییر و یادگیری را محیا کنیم.