دوره‎‎های آموزشی آزاد

معرفی دوره من موثر (توسعه فردی):

برای اینکه افراد بتوانند در موقعیت‎های مختلف، عملکردی موفق یا قابل اتکاء داشته باشند، نیازمند داشتن یک سری شایستگی‎های می‎باشند.

تعریف شایستگی در اینجا الگوهای رفتاری هستند که ما از خود بروز می‎دهیم. این الگوهای رفتاری، مبتنی بر توانمندی‎های فکری، مهارتی، دانشی و … هستند که رفتارهای ما را می‌سازند.

در جواب اینکه چطور شایستگی‎های ما ارتقا پیدا می‎کنند و باعث توسعه فردی و بهبود عملکرد ما می‎شوند باید گفت که فقط از طریق تجربیات ما در طول زندگی از ابتدا تا حال حاضر و تحلیلی که به طور ناخودآگاه انجام می‎دهیم و در صورت اثر بخش بودن یا نبودن آن رفتار تصمیم می‎‎گیریم که آن را تکرار کنیم یا ادامه ندهیم.

در جلسه‎ی اول دوره توسعه فردی به یادگیری یا بهتر بگوییم ،تغییر پایدار در رفتار می‎پردازیم، اینکه چطور مسائل فردی یا سازمانی خود را تشخیص و اصلاح کرده و یاد بگیریم که رفتار درستی در برابر آنها از خود بروز دهیم.

در چهار جلسه بعدی تلاش می‎شود درباره هشت شایستگی که در چهار دسته کلی فکری (تحلیلی- خلاقانه) ارتباطی (همدلانه- دیپلماتیک) اجرایی (نظام‎مند- چریکی) و روانی (جسارت و پیشگامی- مقاومت و تاب‎آوری) اطلاعات بیشتری کسب کنیم. این الگوهای رفتاری پایه، در واقع همان چیزی است که در توسعه و رشد ما مدنظر است.

انتظار می‎رود با شناخت و شناسایی این الگوها در ارزیابی خود و شکل‎گیری تجارب و تحلیل بهتر از آنها که منجر به بهبود عملکرد ما می‎شود، کمک شایانی به توسعه هر فرد شود.

در طول این دوره چندین آزمون برگزار خواهد شد که شرکت‎کنندگان شناختی از خود راجع به اینکه در این شایستگی‎ها چطور هستند، به دست می‎آورند و نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود را در این هشت شایستگی، شناسایی می‎کنند.

در نهایت در دو روز پایانی دوره، به صورت کارگاهی و متمرکز بر برنامه‎ریزی توسعه فردی و با کمکی که فرایند دوره در آن دو روز به شرکت‎کنندگان می‎کند، یک برنامه توسعه فردی برای هرکسی تهیه می‎شود.

در کل این دوره تلاش می‎شود به صورت کارگاهی و مشارکت جدی همه شرکت‎کنندگان موضوع پیش برود.