آموزش و سمینار

برگزاری سمینارها و کارگاه‎های آموزشی در حوزه‎های مرتبط با توسعه فردی و سازمانی یکی از فعالیت‎های اساسی است که در مراحل مختلف فرایند توسعه سازمانی می‎تواند موثر باشد. اغلب این دوره‎های آموزشی با روش‎های مبتنی بر رفتار و با استفاده از روش‎های نوین تدریس، همانند ایفای نقش، فعالیت‎های گروهی، هم‎‏آموزی و یادگیری مبادله‎ای اداره می‎شوند.

برخی از سازمان‎هایی که به عنوان طراح و مدرس دوره‎های آموزشی در خدمات آنها بوده‎ام:

 • سازمان مدیریت صنعتی
 • پره توربین مپنا
 • نقش اول کیفیت (ناک)
 • مدیریت اکتشاف – شرکت ملی نفت ایران
 • بیپ‎تونز
 • دانرو
 • سن‎ایچ
 • داروسازی الحاوی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
 • سازمان بازنشستگی کارکنان بانک‎های کشور
 • آریا ساسول
 • رهام گاز
 • بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
 • قطار فدک
 • ساتا
 • امداد خودروی ایران