ماه: ژانویه 2012

Announcing Plans May Kill Motivation, Productivity – From MIT Sloan

Are you inadvertently undermining your productivity by talking about your plans?

Research says yes, sometimes — that when you talk about intentions you could be taking the fizz out your motivation to move forward. Why? Because voicing plans runs the risk of creating a “premature sense of completeness.”

«توسعه محصولات جدید بر مبنای توسعه نرم افزارها» و مشکل برنامه نویسی مهندسان الکترونیک

امروزه نقش نرم افزار ها در توسعه محصولات جدید بیش از پیش نمود پیدا کرده و همین موضوع سبب شده است تا اهمیت آن نیز افزایش یابد. نرم افزار به عنوان حوزه نوآوری و توسعه محصولات جدید، تفاوت های بسیاری با توسعه محصولات جدید در حوزه سخت افزار ها و محصولات فیزیکی دارد.

نرم افزارها این امکان را برای تولید کنندگان فراهم می آورند تا با داشتن یک محصول سخت افزاری ثابت ویژگی های متعدد را به محصول خود اضافه نموده و با سرعت بیشتر و در محدوده وسیع تر محصولات جدید به بازار ها عرضه نمایند.

به عنوان مثال تولید کنندگان گوشی های تلفن همراه، تجهیزات اتوماسیون صنعتی، تجهیزات خودرو و بسیاری دیگر می توانند تنها با تغییراتی در امکانات و ویژگی های نرم افزاری محصولات خود محصولاتی جدید به بازار عرضه نمایند.

سهم نرم افزار در میزان نوآوری در صنایع مختلف
سهم نرم افزار در میزان نوآوری در صنایع مختلف

 

اما در این میان شرکت هایی که به صورت سنتی دارای واحد تحقیق و توسعه ای هستند که در حوزه نوآوری روی سخت افزارها رشد و توسعه یافته است، نیازمند تغییرات بنیادینی هستند تا بتوانند از مزایای توسعه محصولات نرم افزاری استفاده کنند.

به صورت معمول در چنین سازمان هایی، مسئولیت توسعه قابلیت های نرم ازاری محصولات به مهندسینی سپرده می گردد که در فرایند توسعه سخت افزار نقش کلیدی داشته اند و این سبب می گردد تا مهندسین الکترونیک مسئول توسعه نرم افزاری محصولات گردند. این تصمیم محصولات نرم افزاری تولید شده را با خطرات بسیاری ناشی از عدم توجه به مبانی طراحی سخت افزارها رو برو می کند. مشکلاتی نظیر: عدم قابلیت گسترش، عدم قابلیت استفاده مجدد، معماری ضعیف، زمان طولانی برای تکمیل شدن محصول و یسیاری دیگر از مشکلاتی که ناشی از عدم آشنایی مهندسین الکترونیک با دنیای توسعه نرم افزارهای کارا است.

پیشنهاد اساسی برای سازمان هایی که در حرکت به سوی گسترش نوآوری های نرم افزاری محصولات خود هستند، استفاده از مهندسین نرم افزار کارآزموده و آشنا به مفاهیم مهندسی نرم افزار در کنار مهندسین الکترونیک است تا خطرات ناشی از عدم توسعه مناسب نرم افزار کاهش یابد.

 

منبع برای مطالعه بیشتر:

https://www.mckinseyquarterly.com/Business_Technology/Infrastructure/Tackling_IT_complexity_in_product_design_2549