اقتصاددانان اتریش و نگاه آنها به ارزش

بدون شک، یکی از مفاهیم مهم اقتصادی که می توان آن را مبنای بسیاری از دیگر مفاهیم و نظریات اقتصادی دانست، مفهوم «ارزش» است. همه مکاتب اقتصادی دیدگاهی به ارزش دارند که شناخت این دیدگاه برای فهم این مکاتب ضروری است. مقاله حاضر ترجمه ای از یکی از مقالات معروف پیرامون مفهوم ارزش در مکتب اقتصادی اتریش است. این مقاله در سال 1888 میلادی توسط جیمز بونار نوشته شده و توصیف بسیار شفافی از دیدگاه متفکرین مهم مکتب اتریش نظیر منگر و بوهم باورک در مورد ارزش به دست می دهد.

Austrian economists and their view of value, By: James Bonar

چند جمله ای از یکی از برنده گان نوبل اقتصاد 2013

Shiller: “Economists seem to miss things that are important” because they’re so busy. “Specialization coupled with strong competitive pressures within academia leads to a situation in which academics often feel that they just do not have time to ponder broad issues and learn even basic simple facts outside their specialty,” the Shiller paper says. “Their […]

ثروت اجتماعی-احساسی در کسب و کار های خانوادگی: دو نکته جالب در مورد مقاله برنده جایزه مشارکت علمی مجله ASQ

جایزه ی مشارکت علمی مجله « فصلنامه علم اداری (Administrative science quarterly)» به مقاله ای داده شده است که پنج سال پیش منتشر شده و بر اساس توضیحات جری دیویس، ادیتور مجله ASQ تاثیر شگرفی در حوزه ی مطالعات کسب و کارهای خانوادگی داشته است. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید). این مقاله با عنوان […]

نکاتی در مورد نوآوری باز

یک دو روز پیش دوست عزیزم جواد ثابت، در رجحان مطلبی تحت عنوان «مفروضات غیر رقابتی جمع سپاری» نگاشت، که این پست جسته و گریخته را به عنوان دیدگاهی بر نظر او نوشته ام. نقطه ی تاکید این نوشته، توجه به تغییر پارادایم فکری از نوآوری بسته به باز و بر همین اساس تغییر نگاه […]

The Skills Most Entrepreneurs Lack

Entrepreneurs are a unique group of people, but they behave in patterns. In fact, as I recently wrote here on HBR, my firm’s research shows that most serial entrepreneurs display persuasion, leadership, personal accountability, goal orientation, and interpersonal skills. But in that same study, we also discovered a set of skills they do not possess.

The Business of Life

Scholarly economic theory applies to more than just business. The same causal mechanisms that drive big corporations to success can be just as effective in driving our personal lives, says Professor Clayton M. Christensen

Unleashing government’s ‘innovation mojo’: An interview with the US chief technology officer

Todd Park explains how he has partnered technology with open-data initiatives to tap into the many talented innovators and entrepreneurs across the government.

قدیمی ترین شرکت ها

This list of the oldest companies includes brands and companies, excluding associations, educational, government or religious organisations. To be listed, a brand or company name must remain, either in whole or in part, since inception. If the original name has subsequently changed because of acquisition or renaming, this must be verifiable. In 2009, Japanese survey firm Tokyo Shoko Research searched the years of foundation of 1,975,620 firms in their database.They found 21,666 companies which have existed for over 100 years. According to the Bank of Korea, there are 3,146 firms founded over 200 years ago in Japan, 837 in Germany, 222 in the Netherlands and 196 in France. There are 7 companies in Japan over 1,000 years old; 89.4% of the companies with over 100 years of history are businesses employing fewer than 300 people

Announcing Plans May Kill Motivation, Productivity – From MIT Sloan

Are you inadvertently undermining your productivity by talking about your plans? Research says yes, sometimes — that when you talk about intentions you could be taking the fizz out your motivation to move forward. Why? Because voicing plans runs the risk of creating a “premature sense of completeness.”

Can a Consultant Become a Manager, or a President? – from HBR

مقاله ای در سایت هاروارد بیزنس ریویو: لینک مطلب اصلی By: RON ASHKENAS Here in the United States, the presidential election cycle gives us the opportunity to publicly discuss the characteristics of good leaders. Running a country calls for asophisticated array of leadership skills — from shaping strategy to building a team to managing day-to-day operations. […]